Nowe wyznaczniki parametrów mleka - wnioski po Konferencji