Za zdrowe krowy i piękne gospodarstwa otrzymali samochody