Najlepsi z najlepszych – dostawcy mleczarni Spomlek nagrodzeni