Spomlek wspiera przyszłą kadrę branży mleczarskiej