Spomlek partnerem Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi