Historyczne przychody Spomlek vs trudny start w nowym roku