Wypracowanie listy priorytetów dla polskiego mleczarstwa powinno być wspólnym celem wszystkich organizacji branżowych